TEDAVİ ALANLARI

Prematür Ejekülasyon (Erken-Hızlı-Çabuk Boşalma)

Ejakülasyon, erkeklerde cinsel ilişki sonunda yaşanan orgazm ile birlikte meninin (ejakülat, semen) dışarıya fırlatılması, atılması işlevini (boşalma) tanımlamak için kullanılmaktadır. Ejakülasyon bozuklukları, organik ya da psikolojik bir nedene bağlı ortaya çıkabileceği gibi pek çok ilaç ejakülasyon işlevinde bozukluğuna neden olabilmektedir.

Şehirleşmiş toplumlarda yaklaşık üç erkekten birinde görülmekte ve erkekler arasında en sık görülen cinsel fonksiyon bozukluğu olduğu düşünülmektedir. Erken boşalma ereksiyon yetersizliği (sertleşme bozukluğu, iktidarsızlık) ile karıştırılmaması gerekmektedir. Ejakülasyon olduktan sonra penis yumuşak hale geçer, bu normal bir durumdur ve bir süre penis tekrar sertleşemez. Bu duruma “refrakter periyod” adı da verilmekte ve erkekler bunu ereksiyon yetersizliği olarak algılayabilmektedirler.

Prematür ejakulasyonun tanımı ve normal-anormal sınırının ne olduğu kesin objektif ölçütlere kolayca dayandırılamamaktadır. Bu nedenle, prematür ejakulasyon tanımı için bazı ölçütler bulunmaya çalışılmıştır:

Vajen içine yapılan 15 giriş-çıkış hareketinden önce ejakulasyon olması,
Kadın orgazmının olmaması ya da cinsel birleşmelerin en az yarısında erkeğin kadından önce boşalması,
Erkek cinsel organı vajene girdiğinde ya da hemen öncesinde ejakulasyon,
Erkek cinsel organını vajene girdikten sonraki 7 dakika içinde ejakülasyon,

Bununla birlikte bir başka görüşe göre; önemli olan erkeğin boşalmayı ne kadar geciktirebildiği değil erkeğin ve partnerinin cinsel birleşme süresinden ne derecede memnun olduğudur.

Prematür Ejakülasyon Nedenleri

Organik Nedenler

Çok az hastada saptanan bazı etkenler; Medulla spinalis tümörleri ve travmaları, multipl skleroz, idrar yolu enfeksiyonu, prostat enfeksiyonudur.

Günümüzde tartışmalı olan ve çok az hastada özel tetkiklerle saptanabilen, en azından bir grup hastada altta yatan neden olduğu düşünülen bazı bozukluklar ise; penis cildinin aşırı hassas olması ile kendini gösteren sinir sistemi fonksiyon bozuklukları, penis başında bulunan duyusal sinir hücrelerinin fazlalığı, otonom sinir sistemi kontrol mekanizmasındaki yetersizlik nedeniyle ejakülasyonun ertelenememesi ve ejakülasyon sırasında kasılan penis etrafındaki düz kasların aşırı aktif olmasıdır.

Psikolojik Nedenler

Aşırı heyecan veya gerginliğin beyinde bulunan ejakülasyon santral merkezinin aşırı uyarılmasına neden olduğu iddia edilmektedir. Bir başka görüşe göre, gerginlik vücutta adrenalin deşarjını uyarmakta, adrenalinde boşalma sırasında kasılmalar yapan genital bölgedeki düz kasların ritmik kasılmalarını uyarmakta ve hızlandırmaktadır. İlişkilerde sorunlar, ejakülasyona neden olabilmektedir. Erkek önceki cinsel deneyimlerinde hep kısa sürede boşalmak durumunda kalmış ya da zorunda kalmışsa, bu bir alışkanlık haline gelmiş olabilmektedir. Genç erkekler yetişkinlerden daha çabuk boşalmaktadır, bu durum cinsel deneyim arttıkça erkeğin boşalma üzerindeki kontrolünün arttığının bir göstergesidir.

Tedavi Seçenekleri

Tedavideki amaç penisteki aşırı duyarlılığı azaltmaya çalışmak, davranış tedavisi ile boşalma sürecinde kişinin kontrolünü artırmak ve böylece seksüel uyarıdan alınan doyumu artırmaktır. Tedavide kalıcı başarı önemli olduğu için her iki yöntem birden uygulanmaya çalışması gerekmektedir.

Davranış Tedavisi: Boşalma zamanının hasta tarafından hissedilmesi ve bilinmesi önemlidir. Böylece, tatmin ve kontrol duygusu geliştirilebilinmektedir. Bu amaçla hastalar ve eşlerine 6–20 haftalık egzersiz programı uygulanmaktadır. Bu yöntemde hastalar boşalma ile sonuçlanmayan, kendi kendine veya eşi ile birlikte uygulayacağı uzamış (15 dakika) sistematik gevşeme tekniklerini uygulamasını öğrenmektedirler. Tedavide, kişinin olayı algılayış biçimi, cinsel eşinin olup olmadığı ve onunla beraber tedaviyi uygulamaya çalışması önemlidir.

Prezervatif Kullanmak: Prezervatif penis cildinin doğrudan uyarılmasını azaltarak etki etmektedir. Bazı erkekler prezervatif ile daha az uyarıldıklarını ve daha uzun süre seksüel aktivitede bulunabildiklerini bildirmişlerdir. Ayrıca prezervatif sizi cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korur, etkin bir doğum kontrol yöntemidir.

Penis Duyarlılığını Azaltan Krem ve Spreyler: Bu tedavi şekli içinde anestezi yapan ilaç içeren krem ve spreylerin cinsel ilişki öncesi penis cildine sürülmesi esasına dayanmaktadır. Cinsel ilişki sırasında oluşabilecek penis ve vajen hissizliğini önlemek için ilişkiye başlamadan hemen önce penisin sabunla yıkanması önerilmektedir.

İlaç Tedavisi: Erken boşalmayı engellemek için en sık kullanılan ilaçlar anti-depresanlar (depresyon önleyici) olmaktadır. Bu ilaçların yan etkilerinden biri de ejekülasyonu geciktirmektir, bundan dolayı anti-depresanlar bu yan etkiden faydalanmak için kullanılmaktadırlar. Son zamanlarda ereksiyon bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçlar ile alfa-adrenerjik bloker ilaçların erken boşalma tedavisinde etkili olduğuna ilişkin yayınlar yapılmış ve tedavi alternatifi olarak kullanılmaya başlanmışlardır.