TEDAVİ ALANLARI

Erkekte Boşalma (Ejekülasyon) Sorunları

Erkekte orgazm sorunu 3 farklı şekilde görülebilir:

Erken Boşalma (Prematür ejekülasyon), Geç Boşalma (Retarde ejekülasyon) ve Fizyolojik Boşalma (Anhedonik, yani zevk almadan boşalma).
Erkekte boşalma her zaman orgazmla eş değer değildir.
Unutulmamalıdır ki; orgazmda; fizyolojik belirtilere sübjektif bir haz yaşantısı eşlik eder.

Erken Boşalma (Prematür ejekülasyon):

İnatçı ve tekrarlayıcı biçimde, kişi istememesine rağmen, minimal cinsel uyarı ile, girişten önce, hemen sonra ya da kısa süre içerisinde oluşan boşalma olarak tanımlanabilir.

Erken boşalmada önemli olan süre değil, boşalma refleksi üzerinde istemli denetimin olmamasıdır. Denetimsizliği tanımlamada “erken” sözcüğü uygun olmadığından “erken boşalma” yerine “denetimsiz boşalma” ya da “istemsiz boşalma” terimlerinin kullanılması daha uygun olacaktır.

İlk kez cinsel ilişkiye giren genç erkeklerde sık görülür. Çoğu erkek daha sonraları boşalma süresi üzerinde bir kontrol geliştirir. Erkeklerde en sık görülen cinsel işlev bozukluğu olmasına karşın, cinsel işlev bozuklukları tedavi merkezlerine başvurular arasında sertleşmeden sonra ikinci sıradadır.

Denetimsiz boşalma genellikle ilk cinsel aktiviteden beri (primer) var olan bir sorundur. Çoğu kez hızlı yapılmış mastürbasyon öyküsü vardır. Gerek erkekte oluşturabileceği performans kaygısı (anksiyete) gerekse hem erkek hem de partnerinde diğer cinsel işlev bozukluklarına zemin hazırlaması nedeniyle tanı ve tedavisi büyük önem taşımaktadır.

Erken boşalma sorunu olan erkeklerin partnerlerinin reaksiyonları da çok önemlidir.

Öfkeli, suçlayıcı ve aşağılayıcı tutumlar, erkeğin kendine olan güvenini azaltarak boşalma süresinin daha da kısalmasına neden olabilir.

Denetimsiz boşalma sorunu yaşayan erkeklerin partnerlerinde ikincil bir sorun olarak cinsel ilgi ve istek azalması ya da orgazm sorunlarının ortaya çıkması şaşırtıcı değildir.

Erken boşalmaya neden olan çeşitli faktörler olsa da en önemli faktör kişinin boşalmasını kontrol etmeyi öğrenememiş olmasıdır. Nasıl ki çocuk idrarını kontrol etmeyi ve uygun olduğu zamanda boşaltmayı zamanla ve tecrübeyle öğrenirse genç bir erkek de cinsel yaşamının başında boşalmayı kontrol etmeyi bilmez, kişi deneyim kazandıkça ve rahatladıkça boşalma kontrolünü öğrenebilir. Ancak çeşitli nedenlerden erkeklerin azımsanmayacak bir bölümü boşalmalarını kontrol etmeyi öğrenemezler ya da çaba göstermemişlerdir.

Aşırı heyecan, telaş, acelecilik, yakalanma endişesi, uygunsuz ortamlar (asansör, park, bahçe, genelev vb. ) boşalma kontrolünün öğrenilmesini zorlaştırır.

Erken Boşalması olan erkekler, boşalmalarını kontrol edebilmek amacıyla akıllarına çeşitli düşünceler getirirler. Zihinlerini cinsel hazdan uzaklaştırmaya çalışırlar. Bazen de dişlerini sıkar, tırnaklarını ellerine batırarak boşalmayı geciktirmeye çalışırlar. Ancak tüm bu yöntemler işe yaramadığı gibi cinsel hazzı da azaltır, haz almadan ve fark etmeden zayıf bir şekilde boşalmaya yol açar.

Erken boşalmayı geciktirmek amacıyla kullanılan spreyler ve kremler peniste anesteziye yol açarak, duyarlılığı ve alınan zevki azalttığı için boşalmayı geciktirirler. Sonuçta boşalma süresi uzamış olabilir, ancak alınan haz azalmış olur.

Erkek; boşalmayı denetimi altına almayı öğrenemedikçe, bir başka değişle; boşalmasını kontrol etme becerisini kazanamadıkça sorun kalıcı olarak çözümlenemez.

Erken boşalma tedavisinde kullanılan antidepresanlar ya da anksiyolitikler cinsel isteği ve uyarılmayı azalttıkları için boşalma süresini uzatırlar. Ancak kişide isteksizlik ve cinsellikten alınan hazda azalmaya yol açarlar. Üstelik kişi ilacı bıraktığı zaman problem yeniden ortaya çıkar. Yine de terapi olanakları olmayan ya da çok nadiren terapidenyararlanamayan erkeklerde bir son seçenek olarak kullanılabilir.

Geç Boşalma (Retarde Ejekülasyon):

Kendisini; boşalmanın hiç olmaması (mastürbasyon, uyku ve cinsel birleşme sırasında), kısmen oluşması (mastürbasyonda oluşan ancak cinsel birleşme sırasında oluşmayan) ya da oldukça uzun süren bir uyarılma sonunda oluşan boşalma biçiminde gösterebilir.

Erkek doruk noktasına ya hiç ulaşamaz ya da orgazm olabilmesi için uzun ya da yoğun bir uyarılma sürecine gereksinim duyar.

Geç boşalma, erken boşalma ve sertleşme bozukluklarından çok daha az görülür.

Genellikle aşırı kontrollü ve kendini cinselliğe bırakmakta güçlük çeken ve partnerine hostilite (öfke, düşmanlık vb. )duyguları yaşayan erkeklerde görülen bir bozukluktur. Ancak boşalmanın hiç olmaması çoğu kez organik bir patolojiye işaret eder. Bazı ilaçların kullanımı da boşalmayı geciktirebilmektedir.

Retrograd ejekülasyonda orgazm duyumu alınmakta ancak penisten dışarıya bir ejekülat (semen, meni)çıkmamaktadır. Bu tür durumlarda ejekülat mesane içine atıldığından seminal sıvı içermesi nedeniyle idrarın bulanık gelmesi tanıda değerli bir bulgudur.

Ağrılı Boşalma ve Disparoni: Nadir görülen bir bozukluktur. Ağrılı ejakülasyon genellikle üretra, prostat ve mesane enfeksiyonu gibi durumlarda oluşur. Bu tür sorunu olan erkekler ejekülasyon sonrasında peniste yanma hissinden yakınırlar. Ağrılı ejakülasyon veya ejakülasyon sonrası oluşan ağrı, erkeğin ejakülasyonla ilgili kaygısı nedeniyle perine kaslarında spazm oluşmasına bağlanmıştır.

Disparoni çoğunlukla tıbbi nedenlerden kaynaklanmaktadır.
Psiko-Sosyal Nedenler:
Yetiştirilme koşulları,
Genel ilişkideki sorunlar,
Cinsel deneyimsizlik,
Anksiyeteli / telaşlı kişilik,
Suçluluk duyguları,
Yakın ilişki kurabilmeyle ilgili sorunlar,
Kadına yönelik agresyon / saldırganlık / öfke,
Edilgenlik,
Kendini yaşanan anın duygulanımına bırakamama,
Yaşamın her alanında kendini kontrol etme gereksinimi duyma,
Kendini bırakamama, kendini verememe,
Partnerin çekiciliğini kaybetmesi,
Performans anksiyetesi,
Partneri mutlu edememe endişesi,
Bağlanma korkuları,
Eşin hamilelik planları.
(Sungur, 2003, İncesu, 2006, CETAD, 2007)
Uzman (Klinik) Psikolog Soner EROL